Η ιδέα της GLOBAL ήταν η δημιουργία μιας ομάδας έμπειρων  επαγγελματιών, που να μπορούν να υποστηρίξουν μελέτη και διαχείριση κατασκευής οικοδομικών έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η αρχή έγινε στη Λουσάκα, την πρωτεύουσα της Ζάμπια. Η αρχιτεκτονική ομάδα office 25 σχεδίασε ένα επαγγελματκό κέντρο, ένα ξενοδοχείο και μία ιδιωτική κατοικία ενώ η GOULIDIS ανέλαβε το project management  και την μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα παρουσιάστηκαν στους ιδιοκτήτες και ήδη προχωράνε προς την υλοποίησή τους ξεκινώντας από το επαγγελματικό κέντρο.

Contact us
Find us on Facebook
powered by Softways S.A.